Jsme schopni poskytnout detailní záběry míst, která jsou velmi obtížně přístupná nebo naopak míst, která jsou rozsáhlá a jejich kontrola je finančně i časově náročná a tím zdokumentovat jejich stav. Může se jednat o revize komínů, střech, objektů, průmyslových areálů, solárních elektráren, stožárů, lesních pozemků, zemědělských ploch, železničních a silničních sítí. Kamera je během letu schopná zaznamenat veškerá technická data jako jsou GPS souřadnice, výška či rychlost letu. Zároveň je možné tato data archivovat a následně použít při dalším letu, který kopíruje ten předchozí, ačkoliv je může dělit několik měsíců či let.