Jakých povolení je k natáčení třeba?

  • Provoz bezpilotních letadel/systémů je v České republice spravován zákony, především Doplňkem X bezpilotní systémy, předpisu L 2 – pravidla létání.
  • pilot i bezpilotní prostředek (dron) musí být evidován Úřadem pro civilní letectví
  • podmínkou k provozování leteckých prací musí být platné licence, které vydává Úřad pro civilní letectví a sice:
    • Povolení k létání letadla bez pilota
    • Povolení k provozování leteckých prací
  • Bezpilotní prostředek musí být pojištěn proti případným škodám
  • Všeobecně lze říci, že se smí létat do výšky 300 metrů nad zemí, mimo omezené, zakázané, nebezpečné či vyhrazené prostory. Bez povolení k létání není možné létat ani nad osídlenými oblastmi, silnicemi, dálnicemi ani lidmi, kteří předem nesouhlasili s účastí na provozu. Na základě platných licencí je třeba zažádat u Úřadu pro civilní letectví o výjimku (činíme tak v rámci objednané zakázky)
  • Nelze létat za deště, sněžení či vysokého větru. V tomto případě se snažíme vybrat náhradní termín